English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) (2)

 Troglohyphantes bulgarianus Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— паралектотип [идентификатор: NMNHSINV0011]
 Lepthyphantes slivnensis Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0012]
 Troglohyphantes trnovensis Drenslky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— паралектотип [идентификатор: NMNHSINV0013]
 Troglohyphantes lakatnikensis Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— лектотип [идентификатор: NMNHSINV0014]
 Troglohyphantes lakatnikensis Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— лектотип [идентификатор: NMNHSINV0015]
 Troglohyphantes rhodopensis Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0016]
 Micaria turcica Drensky, 1915
(семейство Gnaphosidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0017]
 Theridium cornutum Jurinitch & Drensky, 1917
(семейство Theridiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0018]
 Heliophanus flavipes var. nigripes Jurinitsch & Drensky, 1917
(семейство Salticidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0019]
 Theridium pirini Drensky, 1921
(семейство Theridiidae)
— синтипове [идентификатор: NMNHSINV0020]
— 598 записа
първа предишна страница 2 от 60 следваща последна