English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) (17)

Vernonia pinarensis Kitan. [тип]Vernonia pinarensis Kitan.
(семейство Scrophulariaceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0161]
Veronica balcanica Vell. ssp. nummularioides (Lec et Lem) D. Peev var. alpestris ( Bamberder) D. Peev [холотип]Veronica balcanica Vell. ssp. nummularioides (Lec et Lem) D. Peev var. alpestris ( Bamberder) D. Peev
(семейство Scrophulariaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0162]
Veronica prostrata L. var. deorum [изотип]Veronica prostrata L. var. deorum
(семейство Scrophulariceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0163]
Veronica prostrata L. var. deorum [холотип]Veronica prostrata L. var. deorum
(семейство Scrophulariceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0164]
Veronica satureioides Vis. ssp.olympica [тип]Veronica satureioides Vis. ssp.olympica
(семейство Scrophulariceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0165]
Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia [холотип]Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia
(семейство Violaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0166]
Alyssum montanum L. ssp.graecum Hal. f. nana Stoj. et Jord. [холотип]Alyssum montanum L. ssp.graecum Hal. f. nana Stoj. et Jord.
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0167]
Doronicum caucasicum MB. f. hirsutior [изотип]Doronicum caucasicum MB. f. hirsutior
(семейство Asteraceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0168]
Scabiosa hispidula Boiss. f. subglabrata Stoj. [холотип]Scabiosa hispidula Boiss. f. subglabrata Stoj.
(семейство Dipsacaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0169]
— 169 записа
първа предишна страница 17 от 17