English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) (2)

Amygdalus zabulica Seraf. [тип]Amygdalus zabulica Seraf.
(семейство Rosaceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0011]
Amygdalus zabulica Seraf. [тип]Amygdalus zabulica Seraf.
(семейство Rosaceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0012]
Anthemis auriculata Boiss. var. thessalonica Stoj. et Acht. [изотип]Anthemis auriculata Boiss. var. thessalonica Stoj. et Acht.
(семейство Asteraceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0013]
Anthemis bulgarica Thin N. N. [холотип]Anthemis bulgarica Thin N. N.
(семейство Asteraceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0014]
Acanthus ponticus D. Jord. [холотип]Acanthus ponticus D. Jord.
(семейство Acanthaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0015]
Acacia tenuifolia Willd. var. veraensis Kitan. (n.var) [тип]Acacia tenuifolia Willd. var. veraensis Kitan. (n.var)
(семейство Fabaceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0016]
Acer campestre L. var. hebecarpum DC forma obtusiloba n.f. [холотип]Acer campestre L. var. hebecarpum DC forma obtusiloba n.f.
(семейство Aceraceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0017]
Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč) [тип]Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč)
(семейство Aceraceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0018]
Allium nigrum L. [холотип]Allium nigrum L.
(семейство Liliaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0019]
Allium rilaense P. Pan. [изотип]Allium rilaense P. Pan.
(семейство Liliaceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0020]
— 169 записа
първа предишна страница 2 от 17 следваща последна