English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) (2)

Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm. [холотип]Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0015]
Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm. [холотип]Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm.
(семейство Alliaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0016]
Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm [холотип]Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0017]
Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm. [холотип]Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm.
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0018]
Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch. [тип]Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch.
(семейство Amaranthaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0019]
 Andrachne poiarkoviae Iw.Kowatsch. poiarkoviae Iw.Kowatsch.
(семейство Euphorbiaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0020]
 Anthemis kitenensis Thin N.N.
(семейство Asteraceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0021]
Arenaria rhodopaea Delip. [холотип]Arenaria rhodopaea Delip.
(семейство Caryophyllaceae)
— холотип [идентификатор: SOAXXXXX0022]
Arum elongatum Stev. flavescens Delip. [тип]Arum elongatum Stev. flavescens Delip.
(семейство Araceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0023]
 Astragalus cernjavski Stoj.
(семейство Fabaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0024]
— 231 записа
първа предишна страница 2 от 24 следваща последна