English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) (23)

Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev [изотип]Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev
(семейство Papaveraceae)
— изотип [идентификатор: SOAXXXXX0709]
Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev [изотип]Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev
(семейство Papaveraceae)
— изотип [идентификатор: SOAXXXXX0710]
Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev [изотип]Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev
(семейство Papaveraceae)
— изотип [идентификатор: SOAXXXXX0711]
Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev [изотип]Papaver rhoeas L. var. thracicum Ceschm. & Stojcev
(семейство Papaveraceae)
— изотип [идентификатор: SOAXXXXX0712]
Lunaria annua ssp. pachyrhiza (Borb.) Hayek var. oppositifolia Ceschm. [тип]Lunaria annua ssp. pachyrhiza (Borb.) Hayek var. oppositifolia Ceschm.
(семейство Brassicaceae)
— тип [идентификатор: SOAXXXXX0720]
Erysimum diffusum Ehrh. diffusum Ehrh. var. humile Ceschm. et Stoicev [изотип]Erysimum diffusum Ehrh. diffusum Ehrh. var. humile Ceschm. et Stoicev
(семейство Brassicaceae)
— изотип [идентификатор: SOAXXXXX0721]
Sedum stefco Stef. [изолектотип]Sedum stefco Stef.
(семейство Crassulaceae)
— изолектотип [идентификатор: SOAXXXXX0722]
Sedum stefco Stef. [изолектотип]Sedum stefco Stef.
(семейство Crassulaceae)
— изолектотип [идентификатор: SOAXXXXX0723]
Sedum stefco Stef. [изолектотип]Sedum stefco Stef.
(семейство Crassulaceae)
— изолектотип [идентификатор: SOAXXXXX0724]
Sedum kostovii Stef. et St. subsp. annuum Stef. [изолектотип]Sedum kostovii Stef. et St. subsp. annuum Stef.
(семейство Crassulaceae)
— изолектотип [идентификатор: SOAXXXXX0725]
— 231 записа
първа предишна страница 23 от 24 следваща последна