English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) (3)

 Stratiotes acutispermum Palamarev
(семейство Hydrocharitaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0021]
Acer protohyrcanum Palamarev & Bozukov [холотип]Acer protohyrcanum Palamarev & Bozukov
(семейство Aceraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0022]
Adinandra palaeorhodopaea Palamarev & Bozukov [холотип]Adinandra palaeorhodopaea Palamarev & Bozukov
(семейство Theaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0023]
Alnus palaeorhodopaea Bozukov & Palamarev [холотип]Alnus palaeorhodopaea Bozukov & Palamarev
(семейство Betulaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0024]
Caesalpinites inaequalis Palamarev & Petkova [холотип]Caesalpinites inaequalis Palamarev & Petkova
(семейство Fabaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0025]
Carpinus mestensis Kitanov fil. [холотип]Carpinus mestensis Kitanov fil.
(семейство Betulaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0026]
Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova [холотип]Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova
(семейство Cercidiphyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0027]
Cyclobalanopsis stojanovii Palamarev & Kitanov [холотип]Cyclobalanopsis stojanovii Palamarev & Kitanov
(семейство Fagaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0028]
Daphnogene rhodopaea Palamarev [холотип]Daphnogene rhodopaea Palamarev
(семейство Lauraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0029]
Dodonaea salicoides Andreanszky var. multinervis Palamarev [холотип]Dodonaea salicoides Andreanszky var. multinervis Palamarev
(семейство Sapindaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0030]
— 57 записа
първа предишна страница 3 от 6 следваща последна