English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) (2)

 Lychnis slavotinica Palamarev
(семейство Caryophyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0011]
 Michelia palaeobalcanica Palamarev
(семейство Magnoliaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0012]
 Omalanthus paraeuxinus Palamarev
(семейство Euphorbiaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0013]
 Passiflora kirchheimeri Mai subsp. bulgarica Palamarev
(семейство Passifloraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0014]
Quercus bulgarica Kitanov fil. [изотип]Quercus bulgarica Kitanov fil.
(семейство Fagaceae)
— изотип [идентификатор: IBERPBXX0015]
 Schefflera chandlerae Palamarev
(семейство Araliaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0016]
 Viburnum cukurovense Palamarev
(семейство Adoxaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0017]
 Cladiocarya maxima Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0018]
 Cladium quinquesulcatum Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0019]
 Eriophorum sarmaticum Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0020]
— 57 записа
първа предишна страница 2 от 6 следваща последна