Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0060”):

Zerynthia polyxena
Pseudophilotes vicrama


Назад към предишната страница