English | Български
събота, 9 декември 2023 г.


Националният природонаучен музей при БАН предоставя безплатен вход до своята експозиция на всички украински граждани.


— Какво има изложено
Зала 13 — Бозайници
Експозициите на музея показват изчезналият в света каролински папагал, изчезналите в България тюлен монах, брадат лешояд, малка дропла, сив и момин жерав, степна усойница, немска есетра… [още]
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките
най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров, към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:00 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:00 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)
на 24 и 31 декември от 10:00 до 13:00 ч.

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 6 — Земноводни и влечугиЗала 8 — ПтициЗала 16 — Растения
— Палеонтологичен музей Димитър Ковачев, Асеновград
Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев“, филиал на Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) в Асеновград е създаден с договор от 22.02.1990 г. между БАН и Националния природонаучен музей при БАН от една страна, и община Асеновград… [още]

— Административни документиSONIX
Система за отчитане на научната и експертната дейност в БАН
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниПалеонтология и минералогия

— Образование

Стажант при музея… защо?

‘За мен биологията е любов, страст и начин на живот. Работата в музея ми позволява не само да се развивам професионално и да научавам нови неща, но и да споделям ентусиазма си — всичко това в екип от приятели.’

Виолета Желязкова
— e-Natura

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Музеят е основан през 1889 г. от Княз Фердинанд — орнитолог, лепидоптеролог и ботаник.


— За нас
Новини

В Деня на народните будители приключи експедицията, организирана от Националния природонаучен музей при БАН във Виетнам — На 1 ноември 2023 година доц. Николай Симов, доц. Ростислав Бекчиев, доц. Марио Лангуров от НПМ-БАН и доц. Ивайло Дедов от ИБЕИ-БАН успешно се завърнаха на родна…

Стефания Каменова е избрана за посланик на гражданската наука в рамките на Европейския проект за гражданска наука — Д-р Стефания Каменова, гл. асистент в Националния природонаучен музей при БАН е избрана за посланик на гражданската наука в рамките на Европейския проект…

Националният природонаучен музей при БАН и издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ представиха книгата „Панорама на българската зоология“ на професора-емеритус на Националния природонаучен музей при БАН, д.б.н. Петър Берон — На 3 октомври 2023, от 17:30 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките се събраха любители на зоологията, колеги и приятели на Петър…

Среща с учените от Националния природонаучен музей при БАН в Европейската нощ на учените — На 29 септември 2023 г., в 18:00 часа, във фоайето на Националния природонаучен музей при БАН беше открита временната изложба „Съвременни предизвикателства…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube

История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]