English | Български
събота, 16 октомври 2021 г.

Виртуална разходка

Купете on-line

Билети
Лекционни курсове

Нарисувай Бран

„Нарисувай Бран“

Националният природонаучен музей при БАН, Българското дружество за защита на птиците и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори кани всички деца да участват в конкурса за детска рисунка „Нарисувай Бран“.

Конкурсът се провежда в периода от 27.09.2021 г. до 02.11.2021 г. Участниците трябва да нарисуват червеногуша гъска според собственото си виждане и да изпратят рисунката си на адрес: Национален природонаучен музей-БАН, бул. Цар Освободител 1, София 1000, заедно с трите имена на автора, възраст, град, училище и клас, телефон за връзка с родител/настойник.

Изисквания за размер на рисунките: А4, 210 x 297 mm. Техниката на рисуване е по избор на участника.

Информация за червеногушата гъска може да откриете в сайта на БДЗП.

Седемчленно жури от трите институции ще избере рисунките, които ще бъдат включени в тематична изложба, заедно с творбите на художниците от ДАФНИ. Изложбата ще се проведе от 15 ноември 2021 г. до 15 януари 2022 г. в НПМ-БАН.

Журито ще присъди и предметни награди в 3 категории: до 8 години, между 9 и 15 години и над 15 години. За всяка категория журито ще отличи по три творби.

пълни условия за участие [*.DOCX]

Уважаеми посетители,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и заповеди №РД-01-262/14.05.2020 г., №РД-01-268/15.05.2020 г., №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването са въведени следните задължителни правила за посетителите на музея:

1. Влизането в музея да става с поставени на лицето предпазни средства.
2. Да се използва дезинфектант за ръце, поставен на обозначените места.
3. Да се спазва физическа дистанция с други хора от най-малко 1,5 метра.
4. Да се спазва обозначения със стрелки маршрут на движение.
5. Да не се допускат лица с температура и грипоподобни симптоми.
6. Да се избягва допир на повърхности и предмети.
7. Не се допускат повече от 95 посетители едновременно в сградата.

Очакваме Ви!


Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:30 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:30 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 5 — ПтициЗала 8 — ПтициЗала 14 — НасекомиЗала 15 — Ненасекомни безгръбначни
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниГръбначни животни

— Административни документи


— Образование

Стажант при музея… защо?

‘Станах стажант в НПМ, защото светът на животните все още е неразгадана тайна и винаги има какво ново да научиш и да се поучиш.’

Северина Велкова
— e-Natura

Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Първата изложба за посетители e открита през далечната 1907 г.

База данни от мониторинга на НПМ за животни, жертва на трафика в Кресненския пролом през периода 2003—2006 [*.XLSX]

автори: Боян Петров ръководител, експерти — Деян Духалов, Росен Алексов, Андрей Ковачев, Александър Пулев и доброволци

— За нас
Новини

Съвместна акция на учени и бизнеса в опазването на царския орел — В края юли 2021 по време на теренни изследвания доц. Петър Шурулинков, орнитолог от Националния природонаучен музей при БАН се натъква на царски орел, загинал…

Никита Лобанов-Ростовский на официално посещение в Националния природонаучен музей при БАН — На 3 септември 2021 г. потомственият княз Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский беше приет в Националния природонаучен музей при БАН от проф. Павел Стоев, директор…

План за действие за кафявата мечка у нас — Кафявата мечка е един от емблематичните видове животни за България. У нас е защитена със Закона за биологичното разнообразие. Същевременно видът е приоритетен…

Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години — Международен екип палеонтолози, в който проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН е един от водещите автори, публикува нови данни и…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube

История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]