English | Български
сряда, 4 август 2021 г.

Виртуална разходка

Купете on-line

Билети
Лекционни курсове

Уважаеми посетители,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и заповеди №РД-01-262/14.05.2020 г., №РД-01-268/15.05.2020 г., №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването са въведени следните задължителни правила за посетителите на музея:

1. Влизането в музея да става с поставени на лицето предпазни средства.
2. Да се използва дезинфектант за ръце, поставен на обозначените места.
3. Да се спазва физическа дистанция с други хора от най-малко 1,5 метра.
4. Да се спазва обозначения със стрелки маршрут на движение.
5. Да не се допускат лица с температура и грипоподобни симптоми.
6. Да се избягва допир на повърхности и предмети.
7. Не се допускат повече от 95 посетители едновременно в сградата.

Очакваме Ви!


Днес отбелязваме деня, в който е роден един от блестящите наши зоолози, доц. Николай Цанков

Фундаменталните херпетологични изследвания на доц. д-р Николай Цанков допринасят изключително много за развитието, както на херпетологията, така и на други дялове от зоологията. С виртуалната изложба „130 години приноси към херпетологичните изследвания в България“ Националният природонаучен музей при БАН представя основоположниците на изследванията на земноводните и влечугите у нас.

В изложбата са представени учените Георги Христович, Васил Ковачев, Георги Шишков, акад. Иван Буреш, доц. Владимир Бешков, Боян Петров, доц. Николай Цанков, Андрей Стоянов, д-р Добрин Добрев.

постер 1
постер 2
постер 3

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:30 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:30 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 6 — Земноводни и влечугиЗала 8 — ПтициЗала 16 — Растения
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниПалеонтология и минералогия

— Административни документи


— Образование

Стажант при музея… защо?

‘Станах стажант в НПМ, защото ми харесва комбинацията от общуване с много и най-различни хора, показвайки им колко богато биоразнообразие има Земята и възможността да ги накарам да се замислят по въпросите свързани с опазването на природата.’

Ния Тошкова
— e-Natura

Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Музеят е основан през 1889 г. от Княз Фердинанд — орнитолог, лепидоптеролог и ботаник.

База данни от мониторинга на НПМ за животни, жертва на трафика в Кресненския пролом през периода 2003—2006 [*.XLSX]

автори: Боян Петров ръководител, експерти — Деян Духалов, Росен Алексов, Андрей Ковачев, Александър Пулев и доброволци

— За нас
Новини

Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години — Международен екип палеонтолози, в който проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН е един от водещите автори, публикува нови данни и…

Проф. Николай Спасов на 70 години — На 7 април 2021 г. нашият скъп колега и дългогодишен директор на музея проф. Николай Спасов навърши 70 години…

Първите резултати в изпълнение на COST акцията Климатичните промени и прилепи: от наука до природозащита са вече факт — Националният природонаучен музей при БАН е част от програма COST и през 2020 година участва в акция на тема Климатичните промени и прилепи: от наука до природозащита…

Националният природонаучен музей при БАН представя нова колекция ясписи — В зала Акад. Иван Костов на Националния природонаучен музей при БАН от 1 март 2021 може да видите нова колекция ясписи. Минералните образци са дарени на музея…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube

История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]