English | Български
неделя, 28 май 2023 г.

Виртуална разходка

Националният природонаучен музей при БАН предоставя безплатен вход до своята експозиция на всички украински граждани.


— Какво има изложено
Зала 13 — Бозайници
Експозициите на музея показват изчезналият в света каролински папагал, изчезналите в България тюлен монах, брадат лешояд, малка дропла, сив и момин жерав, степна усойница, немска есетра… [още]
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:00 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:30 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)
на 24 и 31 декември от 10:00 до 13:00 ч.

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 5 — ПтициЗала 8 — ПтициЗала 14 — НасекомиЗала 15 — Ненасекомни безгръбначни
— Палеонтологичен музей Димитър Ковачев, Асеновград
Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев“, филиал на Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) в Асеновград е създаден с договор от 22.02.1990 г. между БАН и Националния природонаучен музей при БАН от една страна, и община Асеновград… [още]

SONIX
Система за отчитане на научната и експертната дейност в БАН

— Административни документи— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниПалеонтология и минералогия

— Образование

Стажант при музея… защо?

‘Станах стажант в НПМ, защото ми харесва комбинацията от общуване с много и най-различни хора, показвайки им колко богато биоразнообразие има Земята и възможността да ги накарам да се замислят по въпросите свързани с опазването на природата.’

Ния Тошкова
— e-Natura

Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Музеят е основан през 1889 г. от Княз Фердинанд — орнитолог, лепидоптеролог и ботаник.

База данни от мониторинга на НПМ за животни, жертва на трафика в Кресненския пролом през периода 2003—2006 [*.XLSX]

автори: Боян Петров ръководител, експерти — Деян Духалов, Росен Алексов, Андрей Ковачев, Александър Пулев и доброволци

— За нас
Новини

Официална делегация от Нигерия посети Националния природонаучен музей при БАН — Официална делегация, водена от държавния министър на индустрията, търговията и инвестициите на Федерална република Нигерия, г-жа Мариам Катагум, посети Националния…

Официално откриване на изложба „Записки по българските орхидеи“ — На 25 април 2023, в зала Ботаника на Националния природонаучен музей при БАН беше открита изложбата „Записки по българските орхидеи“, посветена на фототипното…

Отбелязваме Деня на Земята — На 24 април 2023 в Българската академия на науките се проведе конференция „Екология на Черно море: От молекулата до екосистемата“…

Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна — Гл. ас. д-р Недко Недялков и гл. ас. д-р Надежда Карастоянова бяха лектори в „Обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания“,…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube

История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]