English | Български
понеделник, 15 юли 2024 г.

Втора среща на работната група за Средновековния период на Международния съвет по археозоология

Уважаеми посетители, поради технически проблем подвижната платформа, осигуряващи достъпа на хора с двигателни увреждания не работи. Сервизът, който я обслужва е уведомен и работи по отстраняването на проблема, но техниците не могат да определят кога ще приключи ремонтът.


Националният природонаучен музей при БАН предоставя безплатен вход до своята експозиция на всички украински граждани.

— Какво има изложено
Зала 13 — Бозайници
Експозициите на музея показват изчезналият в света каролински папагал, изчезналите в България тюлен монах, брадат лешояд, малка дропла, сив и момин жерав, степна усойница, немска есетра… [още]

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките
най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров, към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:00 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:00 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)
на 24 и 31 декември от 10:00 до 13:00 ч.

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 5 — ПтициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗали 10, 11, 12, 13 — Бозайници
— Палеонтологичен музей Димитър Ковачев, Асеновград
Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев“, филиал на Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) в Асеновград е създаден с договор от 22.02.1990 г. между БАН и Националния природонаучен музей при БАН от една страна, и община Асеновград… [още]

— Административни документиSONIX
Система за отчитане на научната и експертната дейност в БАН
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Гръбначни животниБотаника

— Образование

Стажант при музея… защо?

‘Стажът в НПМ не е работа, а начин на живот!’

Теодора Георгиева
— e-Natura

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Първата изложба за посетители e открита през далечната 1907 г.

bioXcape

— За нас
Новини

Националният природонаучен музей при БАН организира първия ПАЛЕОФЕСТ у нас — Между 28 и 30 юни 2024 в Бургас се проведе първият ПАЛЕОФЕСТ, организиран от Националния природонаучен музей при БАН, съвместно с Регионалния исторически музей…

Националният природонаучен музей при БАН участва в научната конференция „Природонаучните музеи в XXI век“ — Научната конференция Природонаучните музеи в XXI век, организирана от Регионалния исторически музей в Русе (РИМ Русе), се проведе от 19 до 21 юни 2024 г. по повод…

Съветът на Европейския съюз прие Закон за възстановяване на природата — На 17 юни 2024 г. Съветът на Европейския съюз официално прие първия по рода си регламент за възстановяване на природата. Законът въвежда мерки за възстановяване…

На 11 юни 2024 на 95-годишна възраст си отиде д-р Николай Илиев — Доктора, изтъкнат археозоолог и дългогодишен асоцииран сътрудник към НПМ-БАН — Д-р Николай Стоянов Илиев е роден на 25.03.1929 г. в Търново. Завършва ветеринарна медицина и работи като главен ветеринарен лекар в различни стопанства, а през…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube
История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]