English | Български
сряда, 28 октомври 2020 г.

Виртуална разходка

Уважаеми посетители,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и заповеди №РД-01-262/14.05.2020 г. и №РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването са въведени следните задължителни правила за посетителите на музея:

1. Влизането в музея да става с поставени на лицето предпазни средства.
2. Да се използва дезинфектант за ръце, поставен на обозначените места.
3. Да се спазва физическа дистанция с други хора от най-малко 1,5 метра.
4. Да се спазва обозначения със стрелки маршрут на движение.
5. Да не се допускат лица с температура и грипоподобни симптоми.
6. Да се избягва допир на повърхности и предмети.
7. Не се допускат повече от 95 посетители едновременно в сградата.

Очакваме Ви!


Националният природонаучен музей при БАН представя ‘Боян — следи в науката’

Националният природонаучен музей при БАН представя ‘Боян — следи в науката’

На 9 юли 2020 във фоайето на Националния природонаучен музей при БАН се открива изложбата ‘Боян — следи в науката’, посветена на научните постижения на Боян Петров.

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:30 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)
Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.

Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София
телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:30 ч.

Зала 5 — ПтициЗала 8 — ПтициЗала 14 — НасекомиЗала 15 — Ненасекомни безгръбначни
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниБотаника

— Административни документи


— Образование

Стажант при музея… защо?

‘За мен биологията е любов, страст и начин на живот. Работата в музея ми позволява не само да се развивам професионално и да научавам нови неща, но и да споделям ентусиазма си — всичко това в екип от приятели.’

Виолета Желязкова
— e-Natura

Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Първата изложба за посетители e открита през далечната 1907 г.

База данни от мониторинга на НПМ за животни, жертва на трафика в Кресненския пролом през периода 2003—2006 [*.XLSX]

автори: Боян Петров ръководител, експерти — Деян Духалов, Росен Алексов, Андрей Ковачев, Александър Пулев и доброволци

— За нас
Новини

Професорът емеритус на Националния природонаучен музей-БАН, д.б.н. Петър Берон бе награден с отличителния знак на председателя на Българската академия на науките — На официална церемония в кабинета на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, състояла се на 9 октомври 2020 г, д.б.н. Петър Берон получи престижното отличие…

ДНК-метабаркодинг разкрива връзката между хранителните предпочитания и географското разпространение на прилепите в Европа — Статията е публикувана на 2 март 2020 г. в престижното списание Nature Communications от Антон Алберди от Университета в Копенхаген и колектив от европейски учени…

Останки от нов хоминид от Германия (на повече от 11. 5 млн год.) променят представите ни за еволюцията на човекоподобните маймуни и човека — Откриването на скелетни останки от човекоподобна маймуна на 11.62 млн. год. от Германия коренно променя представите ни за ранната еволюция на човешкото семейство.…

Креватните дървеници са много по-древни от техните съвременни гостоприемници — На 16 май 2019 екип от учени от Аржентина, България, Великобритания, Германия, Малайзия, Мексико, Норвегия, САЩ, Чехия и Чили публикува резултатите от проучването…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook или Twitter
История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]