English | Български

Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това.
Основни райони за пеперуди в България — Определяне и описание на най-важните райони за дневни пеперуди в страната

Стоян Бешков

(доцент д-р)
телефон: 089 6869601; е-поща:

Роден на 31 август 1962 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1987).
Специалност: ентомология.

Област на научни изследвания


Фаунистика, систематика, зоогеография и опазване на пеперудите (Lepidoptera) на Балканския полуостров и Турция. Специален интерес към сем. Noctuidae.

Текущи проекти


Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Балканския полуостров
Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Турция
Опазване на естествените местообитания на пеперудите в Република България

Най-нови публикации


Plant, C. W., Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. A new species of Elegia (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) from the Balkan Peninsula. — Nota Lepidopterologica, 43: 311—318. doi:10.3897/nl.43.54508 [PDF]

Oláh, J., Vinçon, G., Andersen, T., Beshkov, S., Ciubuc, C., Coppa, G., Hendrich, L., Johanson, K. A., Salokannel, J., Szczesny, B., 2020. Revision of the European Rhyacophila fasciata species complex by fine phenomics of the paramere (Trichoptera, Rhyacophilidae). — Opusc. Zool. Budapest, 51 (1): 21—54. [PDF]

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., King, A., Jakšić, P., 2020. A contribution to knowledge of Balkan Lepidoptera: moths collected in May-June 2018 in Austria, Slovenia, Serbia, North Macedonia and Albania. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 24—45. [PDF]

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., 2020. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: some species collected in Albania in August 2018. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 129—152. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to the Knowledge of the Balkan Lepidoptera: Nocturnal Lepidoptera of Western Serbia (Lepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 93—112. doi:10.37828/em.2020.30.9 [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera (Lepidoptera: Macrolepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 1—27. doi:10.37828/em.2020.30.1 [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić-Beshkova, A., Kolev, I., Georgiev, D., 2020. Records of moths from the area of Stara Zagora City (Sarnena Gora Mts): literature review and a case study (Lepidoptera). — In: Georgiev, D., Bechev, D., Yancheva, V. (eds) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 1, ZooNotes, supplement 9: 142—158. [PDF]

Beshkov, S., 2020. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: new Geometridae species for Serbia. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 71—73. [PDF]

Велчев, Д., Тошова, Т., Тодоров, И., Бешков, С., Калушков, П., Тот, М., 2019. Ефект на жълтия цвят върху уловите на Diabrotica virgifera virgifera LeConte в KLP+ ловилки с две примамки. — Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22 (6): 140—150. [PDF]

Shurulinkov, P., Hubenov, Z., Beshkov, S., Popgeorgiev, G. (eds), 2019. Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. — Nova Publishers, New York, 441 pp.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала