English | Български

Д-р Станислав Абаджиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Д-р Станислав Абаджиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Основни райони за пеперуди в България — Определяне и описание на най-важните райони за дневни пеперуди в страната

Станислав Абаджиев

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 714); е-поща:

Роден на 16 март 1964 в Кюстендил. Ентомолог, уеб програмист.

Образование


средно образование (1979—1982): Окръжна математическа гимназия, Кюстендил
магистър (ентомология) (1984—1991): Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’, Биологически факултет, Катедра по зоология и антропология
доктор (ентомология) (1996—1999): Институт по зоология при БАН [дисертация: Зоогеография на пеперудите от надсемейства Hesperioidea и Papilionoidea в България (Insecta: Lepidoptera)]

Област на научни изследвания


Таксономия на неотропични Pierinae; дневни пеперуди от Балканския полуостров.

Отличия, субсидии за научни изследвания


2004 — Смитсониън, Национален природонаучен музей, Вашингтон; теми: Ревизия на род Leodonta и Типове на неотропични Pierinae [10 януари — 8 февруари 2005 г.]
2004 — Кралско дружество, Природонаучен музей, Лондон; тема: Типове на неотропични Pierinae [11 октомври — 10 декември 2004 г.]
2003 — ЕС (COLPARSYST) (IHP програма) Национален музей по естествена история, Париж; теми: Типови екземпляри на балканските дневни пеперуди и Типове на неотропични Pieridae [6—31 октомври 2003 г.]
2001 — ЕС (SYS-RESOURCE) (IHP програма) Природонаучен музей, Лондон; тема: Типови екземпляри на балканските дневни пеперуди (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) [12 ноември — 14 декември 2001 г.]

Експедиции


Карелското крайбрежие, северно от полярния кръг, Русия (1991); Албания (1994, 1995); Турция, през Анадола и системата Тавър до Понтийските планини (1996).

Текущи проекти


Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни, ИАОС

Най-нови публикации


Abadjiev, S., Langourov, M., 2020. The type specimens of Papilionoidea in the collection of the National Museum of Natural History, Sofia (Lepidoptera). — Zootaxa, 4790 (3): 473—490. doi:10.11646/zootaxa.4790.3.3

Langourov, M., Simov, N., Abadjiev, S., 2019. Notes on the distribution of some species of Lepidoptera in Kazakhstan. — Historia naturalis bulgarica, 36: 1—6. [PDF]

Abadjiev, S., 2019. Gemmological samples: rock crystal from two localities in the Rhodopes, Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 38: 1—4. [PDF]

Abadjiev, S., Beshkov, S., 2018. On a small collection of Swedish Lepidoptera, kept at the National Museum of Natural History, Sofia. — Historia naturalis bulgarica, 31: 1—4. [PDF]

Abadjiev, S., 2018. Types of Balkan butterflies in the collection of Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (Lepidoptera: Papilionoidea). — Historia naturalis bulgarica, 33: 1—12. [PDF]

Beshkov, S., Abadjiev, S., Dimitrov, D., 2015. Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Pyraloidea: Crambidae: Spilomelinae) — new invasive pest moth in Bulgaria. — Entomologist’s Rec. J. Var., 127: 18—22. [PDF]

Абаджиев, С., 2015. Голямоок сатир Lopinga achine (Scopoli, 1763). — В: Големански, В. и др. (ред.), 2015. Червена книга на Република България. Том 2. Животни. БАН & МОСВ, София, 59. [PDF]

Абаджиев, С., 2015. Блатно сатирче Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787). — В: Големански, В. и др. (ред.), 2015. Червена книга на Република България. Том 2. Животни. БАН & МОСВ, София, 60. [PDF]

Louy, D., Habel, J. C., Abadjiev, S., Rákosy, L., Varga, Z., Rödder, D., Schmitt, T., 2014. Molecules and models indicate diverging evolutionary effects from parallel altitudinal range shifts in two mountain Ringlet butterflies. — Biological Journal of the Linnean Society, 112: 569—583. doi:10.1111/bij.12240 [PDF]

Louy, D., Habel, J. C., Abadjiev, S., Schmitt, T., 2013. Genetic legacy from past panmixia: high genetic variability and low differentiation in disjunct populations of the Eastern Large Heath butterfly. — Biological Journal of the Linnean Society, 110: 281—290. doi:10.1111/bij.12144 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала