Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0110”):

Glaucopsyche alexis
Plebejus sephirus


Назад към предишната страница