Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0170”):

Glaucopsyche alexis
Neptis sappho


Назад към предишната страница