Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0190”):

Zerynthia polyxena
Parnassius mnemosyne
Maculinea alcon


Назад към предишната страница