Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0270”):

Lycaena ottomanus
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница