Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0380”):

Parnassius mnemosyne
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница