Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0560”):

Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница