Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0610”):

Parnassius apollo
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница