Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0670”):

Parnassius apollo
Erebia orientalis


Назад към предишната страница