Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0730”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница