Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0740”):

Pyrgus cacaliae
Erebia rhodopensis
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница