Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0750”):

Colias caucasica
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница