Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0930”):

Parnassius mnemosyne
Plebejus sephirus


Назад към предишната страница