Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0950”):

Zerynthia polyxena
Parnassius mnemosyne


Назад към предишната страница