Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1040”):

Parnassius apollo
Colias caucasica
Limenitis populi


Назад към предишната страница