Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1430”):

Parnassius mnemosyne
Erebia orientalis
Erebia medusa


Назад към предишната страница