Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1840”):

Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia rhodopensis
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница