Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1900”):

Erebia rhodopensis
Erebia melas
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница