Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2010”):

Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница