Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2140”):

Pyrgus cacaliae
Erebia orientalis
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Erebia melas
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница