Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2160”):

Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia melas
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница