Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2170”):

Erebia orientalis
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница