Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2280”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Erebia melas
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница