Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2300”):

Pyrgus cacaliae
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Erebia melas


Назад към предишната страница