Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2350”):

Parnassius apollo
Colias caucasica
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница