Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2820”):

Parnassius mnemosyne
Pseudophilotes vicrama


Назад към предишната страница