Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2920”):

Parnassius mnemosyne
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница