Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2940”):

Parnassius mnemosyne
Erebia medusa
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница