Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2990”):

Thymelicus acteon
Parnassius mnemosyne


Назад към предишната страница