Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3160”):

Parnassius apollo
Scolitantides orion
Maculinea alcon
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa


Назад към предишната страница