Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3530”):

Parnassius apollo
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница