Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4240”):

Parnassius mnemosyne
Parnassius apollo
Maculinea alcon
Erebia medusa


Назад към предишната страница