Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4660”):

Zerynthia polyxena
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница