Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4810”):

Lycaena dispar
Euphydryas maturna


Назад към предишната страница