Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4970”):

Zerynthia polyxena
Brenthis hecate


Назад към предишната страница