Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4980”):

Lycaena dispar
Lycaena ottomanus


Назад към предишната страница