Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5060”):

Thymelicus acteon
Lycaena ottomanus


Назад към предишната страница