Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5110”):

Lycaena dispar
Lycaena ottomanus


Назад към предишната страница