Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5130”):

Lycaena ottomanus
Melitaea trivia


Назад към предишната страница