Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5190”):

Lycaena dispar
Lycaena ottomanus
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница